2019/20. évad

Aktualitások, hírek

2020-02-10
Tisztelt Sportszervezetek! A TAO Iroda munkatársainak e-mail címe tekintetében a „@waterpolotao.hu” szervernév megszűnt, helyettük a továbbiakban a „@waterpolo.hu” használható, a felhasználónév változatlan. (Pl. petra.matola@waterpolo.hu, nikoletta.laszlo@waterpolo.hu; monika.baktai@waterpolo.hu; balazs.levai@waterpolo.hu;ildiko.cserpes@waterpolo.hu)
2019-12-19
Tisztelt Sportszervezetek! A működési célú támogatások tekintetében a 2019. naptári évben kiadható sportági keretösszeg betelt. Legközelebb 2020. január 1-jétől adható be működési célú igazolási és támogatási igazolás kérelem. Szíves megértésüket köszönjük. Üdvözlettel: TAO Iroda
2019-12-19
Tisztelt Sportszervezetek! Az ingatlan célú beruházások tekintetében az igazolási és támogatás igazolási kérelmeket továbbra is várjuk minden érintett évadban. Üdvözlettel: TAO Iroda
2019-12-19
Tisztelt Sportszervezetek! A 2019. naptári évben beérkezett igazolási és támogatás igazolási kérelmek feldolgozásra kerültek. A megállapított működési célú sportági keretösszeg maradvány a mai napon 8:55. órától elérhető, ennek megfelelően támogatási igazolási és igazolási kérelmek beadására van lehetőség a teljes keretösszeg kimerüléséig. Ezt követően a rendszer automatikusan ismét lezár. Azon igazolások kerülnek először kiadásra, melyek formailag és tartalmilag helyesen kerülnek beküldésre.Üdvözlettel: TAO Iroda
2019-12-18
Tisztelt Sportszervezetek! A beérkezett támogatási igazolás és igazolási kérelmek feldolgozása folyamatosan zajlik, erre való tekintettel további igazolási és támogatási igazolási kérelmek beadására a működési célú támogatások tekintetében jelenleg nincs lehetőség. A 2019.12.18. 14:15 után beérkezett kérelmek kiadása az előzetes számítások alapján a 2019. évi sportági keretösszegekre való tekintettel nem lehetséges. AZ INGATLAN CÉLÚ BERUHÁZÁSOK TEKINTETÉBEN A KÉRELMEKET TOVÁBBRA IS VÁRJUK. Üdvözlettel: TAO Iroda
2019-11-29
TÁJÉKOZTATÓ CSOPORTOS ADÓALANYOK ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRÓL:

A csoportos társasági adóalanyok által nyújtott látvány-csapatsport (a továbbiakban: Tao) támogatáshoz szükséges igazolás kiállításával kapcsolatban - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.)és a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól kapott információk alapján - a következőkről tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket.

A Tao. tv. 22/C. §-a szerinti TAO TÁMOGATÁS:

• A Tao tv. alapján, a csoportos társasági adóalany esetében a támogatás nyújtása a csoporttagok bármelyike (ideértve a csoportképviselőt is, ha maga teljesíti a támogatást) által történhet;
• A szerződések megkötése, a támogatás átutalása az érintett csoporttag feladata;
• A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatói köztartozásmentességi feltételt a támogatást nyújtó csoporttag vonatkozásában szükséges vizsgálni;
• A SPORTBEJ jelű nyomtatványt minden esetben a csoportképviselő kell, hogy benyújtsa.

A Tao. tv. 24/A. §-a szerinti TAO TÁMOGATÁS:

• Az adó-felajánlás minden esetben csoportszinten történik a csoportképviselő által;
• A szerződések megkötése acsoportképviselő feladata;
• Az igazolás kiállítására irányuló kérelem során szintén a csoportképviselő jogosult eljárni;
• Az igazoláson a csoportos tarsasági adóalany elnevezését és csoportazonosító számát kell feltüntetni;
• A Tao tv. 24/A. § (21) bekezdés szerinti támogatói köztartozásmentességi feltételt a csoportos tarsasági adóalany vonatkozásában szükséges vizsgálni;
• Az adó-felajánláshoz szükséges nyomtatványt a csoportképviselő nyújtja be.

Üdvözlettel: TAO Iroda
2019-11-07
Tisztelt Sportszervezetek!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a TAO Iroda munkatársai hétfőtől csütörtökig 13.00 és 15.00 óra között, valamint pénteken 9.00-11.00 között a

36 70 686 5491-es (Császár Varga Dóra, Matola Petra), valamint a

36 70 686 5490-es (László Nikoletta, Baktai Mónika)

telefonszámokon érhetőek el.

A TAO Iroda Elszámolási csoportja az MVLSZ székházába költözött. (1138 Budapest, Margitsziget Hajós Alfréd Sportuszoda)

Üdvözlettel: TAO Iroda
2019-09-27
Tisztelt Sportszervezetek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatást kizárólag a sportfejlesztési programkérelemben megjelölt személyek, úgymint - a kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó, - a programban foglalkozott közreműködő, valamint - a kérelmező hivatalos képviselőjének részére áll módunkban adni. Más személyek részére felvilágosítást kizárólag a kérelmező hivatalos képviselője által aláírt meghatalmazás kiállítását és az MVLSZ részére - postai vagy elektronikus úton - történő benyújtását követően tudunk adni. A meghatalmazásban meg kell jelölni a vonatkozó eljárást (például programszám megjelölésével) vagy a kapcsolódó időszakot. A meghatalmazást két tanú aláírásával kell ellátni, akiknek a lakcímét és olvashatóan kiírt nevét kell feltüntetni. Szíves megértésüket köszönjük! Üdvözlettel: TAO Iroda
2019-07-30
Tisztelt Felhasználók!

2019. 07. 31 - 2019. 08.02. között a technikai support telefon nem lesz elérhető, kérjük keressék a szakmai supportot vagy az ügyintézőjüket telefonon vagy e-mailben!

Üdvözlettel,
Flexinform Kft.
2019-07-09
Tisztelt Sportszervezetek! Felhívom szíves figyelmüket, hogy a jóváhagyott sportfejlesztési programok vonatkozásában a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése értelmében a támogatások felhasználásáról szóló, 2019. II. negyedévére vonatkozó ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE 2019.július 8-án LEJÁRT. Nem kell előrehaladási jelentést benyújtani mindaddig, amíg a jóváhagyott sportfejlesztési programmal kapcsolatban igazolás vagy támogatási igazolás kiállítására nem került sor. Kérem, hogy azon sportszervezetek, akik ezen, illetve a korábbi időszakokat érintő beszámolási kötelezettségüknek még nem tettek eleget, az Elektronikus Kérelmi Rendszerben az Előrehaladások menüpont alatt található előrehaladási jelentéseket haladéktalanul töltsék fel. A határidőt pontosan betartó sportszervezetek munkáját köszönjük. Üdvözlettel: TAO Iroda
2019-07-04
Tisztelt Sportszervezetek! Felhívjuk a támogatott szervezetek figyelmét, hogy a közreműködői költségek elszámolása során az MVLSZ – a Rendelet 2019. január 1. napjától hatályos 11. § (1c) bekezdésének megfelelően, a korábbiaktól eltérően – az alábbiak szerint jár el: Közreműködői költségként jogcímenként a bizonylattal alátámasztott elszámolni kívánt összeghez tartozó teljes támogatási összeg alapján, a jóváhagyó határozatban szereplő közreműködői költségek arányainak megfelelő pontos összeg számolható el. Ebben az esetben nem a kiállított és pénzügyileg teljesült (támogatási) igazolás az alapja a számításnak, hanem a bizonylattal alátámasztott elszámolni kívánt támogatási összeg. A sportszervezetnek csak a pontos, arányos összeg beírására van lehetősége, amely összeg meghatározásához az EKR felületen elérhető közreműködői díj kalkulátor nyújt segítséget. Üdvözlettel: TAO Ellenőrzési Csoport
2019-07-04
Tisztelt Sportszervezetek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a sportfejlesztési program meghosszabbítása esetén a fel nem használt támogatási összeg igazolására az utolsó, az alapidőszaki elszámolásban szereplő számviteli bizonylat (beleértve a bérszámfejtésekhez kapcsolódó járulékokat is) kifizetését követő és az elszámolás benyújtása (elszámolási határidő hosszabbítás esetén legkésőbb 2019. augusztus 14.) közötti bármely napi bankkivonat megfelelő, amely alapján rendelkezésre áll a meghosszabbítani kívánt, azaz a lehívott és felhasznált támogatás különbözeteként megjelenő támogatási összeg. Üdvözlettel: TAO Iroda
2019-07-03
Tisztelt Felhasználók!

A rendszerben a menükezelés megváltozott.

Az elsődleges menüpontok továbbra is elérhetőek maradtak, de a hozzájuk tartozó almenüpontok alap esetben rejtve vannak.
Az egérmutatóval az elsődleges menüpontra való mutatással jelennek meg a hozzá tartozó almenük.

Üdvözlettel,
Support
2019-06-13
Tisztelt Sportszervezetek!

A 2019. naptári évben maximálisan kiadható sportszervezetenként előzetesen meghatározott támogatási igazolás és igazolás keretösszegek a 2019.06.04-én módosított Jóváhagyási Irányelvek alapján egységesen törlésre kerültek.

Üdvözlettel:

TAO Iroda
2019-05-16
Tisztelt Sportszervezetek!
A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatóját az Elektronikus Kérelmi Rendszerhez kapcsolódó elektronikus ügyintézést és elektronikus kapcsolattartást érintő változásokról itt olvashatják el.Üdvözlettel:TAO Iroda

2019-04-18
Tisztelt Sportszervezetek!

Tanúsítványigénylés ELŐTT a sportfejlesztési programjuk első oldalán lévő sportszervezet név és székhely adatokat a "Kérelmező adatainak beemlése OPTEN-ből" gomb segítségével töltsék ki, egyébként a tanúsítványigénylés nem kerül elküldésre a NetLock Kft. felé!

Üdvözlettel,

Support