2019/20. évad
TECHNIKAI SUPPORT:  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés

Aktualitások, hírek

2020-09-29
Tisztelt Sportszervezetek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásainak történő megfelelése céljából az MVLSZ által a társasági adó támogatások kezeléséhez biztosított Elektronikus Kérelmi Rendszerben az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás 2020. november 9. napjától folyamatosan bevezetésre kerül, mely a TAO rendszerek leállásával jár.

Az átállástt a 2020/21-es rendszerrel kezdjük, majd következik a 2019/20-as stb. Egy rendszer várhatóan 1 napig nem lesz elérhető.

Kérjük, hogy a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében a mellékelt tájékoztatók alapján az új rendszer használatához szükséges előkészületek elvégezni szíveskedjenek.

Rendelkezési nyilvántartás adminisztráció
Elektronikus ügyintézési tájékoztató

Üdvözlettel:

MVLSZ – TAO iroda
2020-08-27
Tisztelt Sportszervezetek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a sportfejlesztési program meghosszabbítása esetén a fel nem használt támogatási összeg igazolására az utolsó, az alapidőszaki elszámolásban szereplő számviteli bizonylat (beleértve a bérszámfejtésekhez kapcsolódó járulékokat is) kifizetését követő és az elszámolás benyújtása (elszámolási határidő hosszabbítás esetén legkésőbb a meghosszabbított határidő utolsó napja) közötti bármely napi bankkivonat megfelelő, amely alapján rendelkezésre áll a meghosszabbítani kívánt, azaz a lehívott és felhasznált támogatás különbözeteként megjelenő támogatási összeg. Üdvözlettel: MVLSZ TAO Iroda
2020-07-01
Tisztelt Sportszervezetek!

A társasági adó támogatási rendszert érintő legutóbbi jogszabályi változásokról és alkalmazásukról szóló tájékoztatót ITT és ITT érhetik el.


Üdvözlettel,
MVLSZ TAO Iroda
2020-06-29
Tisztelt Sportszervezetek!

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról és elszámolásáról szóló a 2019-2020-as támogatási időszakra vonatkozó tájékoztatót és mellékleteit az alábbi linkeken keresztül tudják letölteni: • Kiegészítő támogatás tájékoztató
 • Kiegészítő támogatás összesítés - 3. számú melléklet
 • Elszámolási táblázat nem önerőként felhasznált kiegészítő támogatás 4. számú melléklet  Üdvözlettel: TAO Iroda
 • 2020-06-15
  "Tisztelt Sportszervezetek!

  A 2019/2020-as támogatási időszaktól kezdődően az elszámolások elektronikus benyújtására az Elektronikus Kérelmi Rendszer Elszámolási Moduljában van lehetőség. A részletes felhasználó kézikönyv az alábbi linken érhető el: Elszámolás felhasználói kézikönyv

  Kérdés esetén keressék a TAO Iroda munkatársait.

  Üdvözlettel: MVLSZ TAO iroda
  2020-06-04
  Tisztelt Sportszervezetek! A 2018/2019-es programok módosítási kérelmeiben a veszélyhelyzetre való tekintettel az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcímen belül a személyi jellegű ráfordítások maximális arányára vonatkozó 50%-os korlátozása eltörlésre került. Továbbá a veszélyhelyzet által generált gazdasági helyzet következtében felmerült az igény a sportszervezetek részéről, hogy a 2018/2019-es sportfejlesztési program 1. hosszabbításában elszámolhassanak - az alapidőszakban már elszámolt 12 havi bruttó béren felül - további több havi bruttó bért, illetve a kapcsolódó járulékokat. Ennek értelmében annak a lehetőségnek a biztosítására érkezett igény, hogy a teljes sportfejlesztési programban – az alap és hosszabbított időszakot is beleértve – több, mint 12 havi bruttó bért számolhassanak el egy személyhez kapcsolódóan. A munkahelyek megtartása - mint a Magyar Vízilabda Szövetség egyik fő prioritása - érdekében a hosszabbított sportfejlesztési programban lehetőséget biztosítunk arra, hogy a sportszervezetek olyan irányú módosítással élhessenek, amely szerint az alapidőszakban elszámolt 12 hónapra vonatkozó személyi jellegű ráfordításokon túl a hosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása során ugyanazon személy esetében további maximum 12 hónapra vonatkozó megbízási díj, illetve bruttó bér és a kapcsolódó járulék is elszámolásra kerülhet. Ennek indoka továbbá, hogy több olyan sportszervezet van, akinek nem sikerült a 2019/20 SFP feltöltése vagy, mert nem talált elég támogatót, vagy mert a szakszövetségi keretösszeg betelt, viszont van még rendelkezésre álló fel nem használt támogatási kerete a 2018/19 SFP-ben. Ez azt jelenti, hogy egy személy esetén az alap-illetve hosszabbított időszakban összesen 24 hónap megbízási díj, illetve munkabér kerülhet elszámolásra, azonban az MVLSZ benchmarkban meghatározott maximálisan tervezhető hónapra lebontott összegeket ilyen esetben sem lehet túllépni. Amennyiben olyan személyi jellegű ráfordítást kíván a sportszervezet a 2018-2019-es hosszabbított sportfejlesztési programjában elszámolni, amely a 2019-2020-as sportfejlesztési programjában már szerepel, akkor a 2019-2020-as sportfejlesztési programot a támogatási időszakon belül módosítani szükséges. Fontos, hogy értelemszerűen ugyanannak a magánszemélynek ugyanarra a naptári hónapra csak egy SFP-ben lehetne költséget érvényesíteni. Továbbá, egyeztetve az Emberi Erőforrások Minisztériumával a fenti bérkifizetések kapcsán az alábbiakra kell különös figyelmet fordítani az elszámolhatóság érdekében: - Egy személy egy adott havi bére csak egy programban számolható el, amely ellenőrzésére fokozott figyelmet fog fordítani az MVLSZ - Ha egy hosszabbítási időszakban a programban elszámolt 12 havi béren felül további havi bérek kerülnek, program-módosítást kell benyújtani a hosszabbított időszakos programra vonatkozóan és a következő évi programra vonatkozóan is, ahonnan az alapidőszakból az adott havi bérek kikerülnek - Amennyiben egy sportszervezet élni kíván ezzel a lehetőséggel, úgy az erre vonatkozó sportfejlesztési programok módosítást a 107/2011 (VI. 30) Korm. rendeletben meghatározottak szerint nyújthatja be. Üdvözlettel: MVLSZ TAO Iroda
  2020-05-14
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A Magyar Vízilabda Szövetség tagszervezetei részére szóló a veszélyhelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő eszközök beszerzésének szabályairól szóló tájékoztatás az alábbi linken érhető el: Koronavírus tájékoztató  Üdvözlettel,
  MVLSZ TAO Iroda
  2020-04-17
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Az alábbi linkre kattintva letölthetik az MVLSZ koronavírussal kapcsolatos tájékoztatását: Koronavírus tájékoztató

  Üdvözlettel,

  MVLSZ TAO Iroda
  2020-02-10
  Tisztelt Sportszervezetek! A TAO Iroda munkatársainak e-mail címe tekintetében a „@waterpolotao.hu” szervernév megszűnt, helyettük a továbbiakban a „@waterpolo.hu” használható, a felhasználónév változatlan. (Pl. petra.matola@waterpolo.hu, nikoletta.laszlo@waterpolo.hu; monika.baktai@waterpolo.hu; balazs.levai@waterpolo.hu;ildiko.cserpes@waterpolo.hu)
  2019-12-19
  Tisztelt Sportszervezetek! A működési célú támogatások tekintetében a 2019. naptári évben kiadható sportági keretösszeg betelt. Legközelebb 2020. január 1-jétől adható be működési célú igazolási és támogatási igazolás kérelem. Szíves megértésüket köszönjük. Üdvözlettel: TAO Iroda
  2019-12-19
  Tisztelt Sportszervezetek! Az ingatlan célú beruházások tekintetében az igazolási és támogatás igazolási kérelmeket továbbra is várjuk minden érintett évadban. Üdvözlettel: TAO Iroda
  2019-12-19
  Tisztelt Sportszervezetek! A 2019. naptári évben beérkezett igazolási és támogatás igazolási kérelmek feldolgozásra kerültek. A megállapított működési célú sportági keretösszeg maradvány a mai napon 8:55. órától elérhető, ennek megfelelően támogatási igazolási és igazolási kérelmek beadására van lehetőség a teljes keretösszeg kimerüléséig. Ezt követően a rendszer automatikusan ismét lezár. Azon igazolások kerülnek először kiadásra, melyek formailag és tartalmilag helyesen kerülnek beküldésre.Üdvözlettel: TAO Iroda
  2019-12-18
  Tisztelt Sportszervezetek! A beérkezett támogatási igazolás és igazolási kérelmek feldolgozása folyamatosan zajlik, erre való tekintettel további igazolási és támogatási igazolási kérelmek beadására a működési célú támogatások tekintetében jelenleg nincs lehetőség. A 2019.12.18. 14:15 után beérkezett kérelmek kiadása az előzetes számítások alapján a 2019. évi sportági keretösszegekre való tekintettel nem lehetséges. AZ INGATLAN CÉLÚ BERUHÁZÁSOK TEKINTETÉBEN A KÉRELMEKET TOVÁBBRA IS VÁRJUK. Üdvözlettel: TAO Iroda
  2019-11-29
  TÁJÉKOZTATÓ CSOPORTOS ADÓALANYOK ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRÓL:

  A csoportos társasági adóalanyok által nyújtott látvány-csapatsport (a továbbiakban: Tao) támogatáshoz szükséges igazolás kiállításával kapcsolatban - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.)és a Nemzeti Adó-és Vámhivataltól kapott információk alapján - a következőkről tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket.

  A Tao. tv. 22/C. §-a szerinti TAO TÁMOGATÁS:

  • A Tao tv. alapján, a csoportos társasági adóalany esetében a támogatás nyújtása a csoporttagok bármelyike (ideértve a csoportképviselőt is, ha maga teljesíti a támogatást) által történhet;
  • A szerződések megkötése, a támogatás átutalása az érintett csoporttag feladata;
  • A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatói köztartozásmentességi feltételt a támogatást nyújtó csoporttag vonatkozásában szükséges vizsgálni;
  • A SPORTBEJ jelű nyomtatványt minden esetben a csoportképviselő kell, hogy benyújtsa.

  A Tao. tv. 24/A. §-a szerinti TAO TÁMOGATÁS:

  • Az adó-felajánlás minden esetben csoportszinten történik a csoportképviselő által;
  • A szerződések megkötése acsoportképviselő feladata;
  • Az igazolás kiállítására irányuló kérelem során szintén a csoportképviselő jogosult eljárni;
  • Az igazoláson a csoportos tarsasági adóalany elnevezését és csoportazonosító számát kell feltüntetni;
  • A Tao tv. 24/A. § (21) bekezdés szerinti támogatói köztartozásmentességi feltételt a csoportos tarsasági adóalany vonatkozásában szükséges vizsgálni;
  • Az adó-felajánláshoz szükséges nyomtatványt a csoportképviselő nyújtja be.

  Üdvözlettel: TAO Iroda
  2019-11-07
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Felhívom szíves figyelmüket, hogy a TAO Iroda munkatársai hétfőtől csütörtökig 13.00 és 15.00 óra között, valamint pénteken 9.00-11.00 között a

  36 70 686 5491-es (Császár Varga Dóra, Matola Petra), valamint a

  36 70 686 5490-es (László Nikoletta, Baktai Mónika)

  telefonszámokon érhetőek el.

  A TAO Iroda Elszámolási csoportja az MVLSZ székházába költözött. (1138 Budapest, Margitsziget Hajós Alfréd Sportuszoda)

  Üdvözlettel: TAO Iroda
  2019-09-27
  Tisztelt Sportszervezetek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatást kizárólag a sportfejlesztési programkérelemben megjelölt személyek, úgymint - a kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó, - a programban foglalkozott közreműködő, valamint - a kérelmező hivatalos képviselőjének részére áll módunkban adni. Más személyek részére felvilágosítást kizárólag a kérelmező hivatalos képviselője által aláírt meghatalmazás kiállítását és az MVLSZ részére - postai vagy elektronikus úton - történő benyújtását követően tudunk adni. A meghatalmazásban meg kell jelölni a vonatkozó eljárást (például programszám megjelölésével) vagy a kapcsolódó időszakot. A meghatalmazást két tanú aláírásával kell ellátni, akiknek a lakcímét és olvashatóan kiírt nevét kell feltüntetni. Szíves megértésüket köszönjük! Üdvözlettel: TAO Iroda
  2019-07-30
  Tisztelt Felhasználók!

  2019. 07. 31 - 2019. 08.02. között a technikai support telefon nem lesz elérhető, kérjük keressék a szakmai supportot vagy az ügyintézőjüket telefonon vagy e-mailben!

  Üdvözlettel,
  Flexinform Kft.
  2019-07-09
  Tisztelt Sportszervezetek! Felhívom szíves figyelmüket, hogy a jóváhagyott sportfejlesztési programok vonatkozásában a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése értelmében a támogatások felhasználásáról szóló, 2019. II. negyedévére vonatkozó ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE 2019.július 8-án LEJÁRT. Nem kell előrehaladási jelentést benyújtani mindaddig, amíg a jóváhagyott sportfejlesztési programmal kapcsolatban igazolás vagy támogatási igazolás kiállítására nem került sor. Kérem, hogy azon sportszervezetek, akik ezen, illetve a korábbi időszakokat érintő beszámolási kötelezettségüknek még nem tettek eleget, az Elektronikus Kérelmi Rendszerben az Előrehaladások menüpont alatt található előrehaladási jelentéseket haladéktalanul töltsék fel. A határidőt pontosan betartó sportszervezetek munkáját köszönjük. Üdvözlettel: TAO Iroda
  2019-07-04
  Tisztelt Sportszervezetek! Felhívjuk a támogatott szervezetek figyelmét, hogy a közreműködői költségek elszámolása során az MVLSZ – a Rendelet 2019. január 1. napjától hatályos 11. § (1c) bekezdésének megfelelően, a korábbiaktól eltérően – az alábbiak szerint jár el: Közreműködői költségként jogcímenként a bizonylattal alátámasztott elszámolni kívánt összeghez tartozó teljes támogatási összeg alapján, a jóváhagyó határozatban szereplő közreműködői költségek arányainak megfelelő pontos összeg számolható el. Ebben az esetben nem a kiállított és pénzügyileg teljesült (támogatási) igazolás az alapja a számításnak, hanem a bizonylattal alátámasztott elszámolni kívánt támogatási összeg. A sportszervezetnek csak a pontos, arányos összeg beírására van lehetősége, amely összeg meghatározásához az EKR felületen elérhető közreműködői díj kalkulátor nyújt segítséget. Üdvözlettel: TAO Ellenőrzési Csoport
  2019-07-04
  Tisztelt Sportszervezetek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a sportfejlesztési program meghosszabbítása esetén a fel nem használt támogatási összeg igazolására az utolsó, az alapidőszaki elszámolásban szereplő számviteli bizonylat (beleértve a bérszámfejtésekhez kapcsolódó járulékokat is) kifizetését követő és az elszámolás benyújtása (elszámolási határidő hosszabbítás esetén legkésőbb 2019. augusztus 14.) közötti bármely napi bankkivonat megfelelő, amely alapján rendelkezésre áll a meghosszabbítani kívánt, azaz a lehívott és felhasznált támogatás különbözeteként megjelenő támogatási összeg. Üdvözlettel: TAO Iroda
  2019-07-03
  Tisztelt Felhasználók!

  A rendszerben a menükezelés megváltozott.

  Az elsődleges menüpontok továbbra is elérhetőek maradtak, de a hozzájuk tartozó almenüpontok alap esetben rejtve vannak.
  Az egérmutatóval az elsődleges menüpontra való mutatással jelennek meg a hozzá tartozó almenük.

  Üdvözlettel,
  Support
  2019-06-13
  Tisztelt Sportszervezetek!

  A 2019. naptári évben maximálisan kiadható sportszervezetenként előzetesen meghatározott támogatási igazolás és igazolás keretösszegek a 2019.06.04-én módosított Jóváhagyási Irányelvek alapján egységesen törlésre kerültek.

  Üdvözlettel:

  TAO Iroda
  2019-05-16
  Tisztelt Sportszervezetek!
  A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatóját az Elektronikus Kérelmi Rendszerhez kapcsolódó elektronikus ügyintézést és elektronikus kapcsolattartást érintő változásokról itt olvashatják el.  Üdvözlettel:  TAO Iroda

  2019-04-18
  Tisztelt Sportszervezetek!

  Tanúsítványigénylés ELŐTT a sportfejlesztési programjuk első oldalán lévő sportszervezet név és székhely adatokat a "Kérelmező adatainak beemlése OPTEN-ből" gomb segítségével töltsék ki, egyébként a tanúsítványigénylés nem kerül elküldésre a NetLock Kft. felé!

  Üdvözlettel,

  Support